Czym jest biopsja fuzyjna?

laborant pobiera próbki

Biopsja fuzyjna prostaty to nowoczesne badanie diagnostyczne, które znacznie zmniejsza dyskomfort pacjenta w porównaniu z klasycznymi metodami, a lekarzom zapewnia znacznie lepsze możliwości skrupulatnej analizy potencjalnych zmian. Z tego artykułu dowiesz się, na czym dokładnie polega ta technika, jaki jest jej przebieg i jakie najważniejsze korzyści zapewnia.

Specyfika biopsji fuzyjnej prostaty

Biopsja fuzyjna wykonywana jest w celu podejrzenia raka prostaty u pacjenta. Polega na pobraniu fragmentu tkanki do badania histopatologicznego i oceny wycinka pod mikroskopem. Pobierane są elementy tkanki z miejsc, które zostały wyznaczone wcześniej jako podejrzane o proces nowotworowy podczas wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego. Obraz mpMRI jest nakładany na monitor aparatu USG, dzięki czemu można dokładnie wskazać ogniska ewentualnych zmian. To właśnie od połączenia, czyli fuzji, tych technik pochodzi nazwa badania. Jednocześnie właśnie dlatego biopsja fuzyjna jest tak rewolucyjną, a jednocześnie bardzo precyzyjną metodą diagnostyczną. Urolog ma szczegółowe informacje, gdzie powinien wykonać biopsję gruczołu, aby uzyskać wiarygodne dane do późniejszej oceny i trafnego rozpoznania.

 

Jak przebiega badanie?

Biopsję fuzyjną wykonuje lekarz urolog. Badanie przeprowadzane jest w znieczuleniu, w warunkach szpitalnych. Chory nie odczuwa bólu ani zbytniego dyskomfortu spowodowanego czynnościami wykonywanymi przez urologa. W przeciwieństwie do biopsji tradycyjnej, która odbywa się przezodbytniczo, w tym przypadku mamy do czynienia z badaniem przezkroczowym, czyli przez obszar skóry położony między moszną a odbytnicą. Dzięki temu lekarz ma lepszy i precyzyjniejszy dostęp do miejsc objętych potencjalnymi zmianami. Po kilku godzinach od wykonania badania pacjent może wrócić do domu.

 

Biopsja fuzyjna a biopsja wykonywana metodami tradycyjnymi. Porównanie

Podczas tradycyjnej biopsji materiał do badania histopatologicznego pochodzi z kilku miejsc prostaty, które są wybierane losowo, gdyż nie ma pewności, gdzie występują ewentualne zmiany chorobowe. Pobieranie odcinka odbywa się więc nieco “po omacku”. Poza tym klasyczne badanie to biopsja przezodbytnicza, a więc dostęp do prostaty jest utrudniony, a ze względu na środowisko kałowe w odbycie istnieje ryzyko infekcji.

W przypadku biopsji fuzyjnej pacjent ma wykonane badanie rezonansu magnetycznego prostaty, które pozwala na wyznaczenie podejrzanych ognisk w prostacie wraz z dokładnym opisem, gdzie te zmiany się znajdują. Następnie przy pomocy monitora aparatu USG można wycelować precyzyjnie w wyznaczone miejsca. Daje to szansę na zlokalizowanie nawet niewielkich zmian i pobranie z nich wycinka do dokładnej diagnozy. To właśnie czyni tę metodę skuteczną. Oprócz tego jest to biopsja przezkroczowa, a nie jak w przypadku tradycyjnych metod – przezodbytnicza. Ta technika zapewnia precyzyjniejsze działanie oraz łatwiejszy dostęp do części przedniej i wierzchołka stercza, co jest szczególnie ważne u pacjentów, którzy mają wykonywaną kolejną biopsję.

 

Główne zalety biopsji fuzyjnej

 • Jest to badanie całkowicie bezpieczne. Dzięki temu, że nie jest wykonywana przezodbytniczo, a więc nie ma kontaktu ze środowiskiem kałowym, ryzyko ewentualnych infekcji zostało zniwelowane do mniej niż 0,1%. Pacjent nie musi mieć wykonywanego posiewu, ani też stosować kilkudniowej kuracji antybiotykiem.
 • Precyzja biopsji fuzyjnej pozwala na ograniczenie pobranych wycinków.
 • Minimalne ryzyko powikłań, dlatego też pacjent może opuścić klinikę już po kilku godzinach od przeprowadzonego badania.
 • Dzięki wyeliminowaniu deformacji wynikających z ruchu tkanek miękkich lekarz otrzymuje bardzo dokładny obraz ewentualnych zmian w obrębie prostaty, co znacząco zwiększa szansę na trafną diagnozę i celowane, zindywidualizowane leczenie.
 • Jest to badanie możliwie jak najbardziej komfortowe dla pacjenta. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu.

 

Biopsja fuzyjna – wskazania

Do wykonania biopsji fuzyjnej kwalifikują się mężczyźni:

 • u których stwierdzono podwyższony poziom PSA i w ocenie lekarza dalsza diagnostyka powinna objąć biopsję fuzyjną,
 • u których wykryto nieprawidłowości podczas badania per rectum,
 • po przeprowadzeniu tradycyjnej biopsji nie wykazano obecności raka prostaty,
 • z nowotworowymi zakażeniami dróg moczowych lub stanami zapalnymi gruczołu krokowego,
 • po operacji raka odbytnicy z wyłonią stomią i zaszytym odbytem,
 • chorzy na cukrzycę i miażdżycę,
 • z obniżoną odpornością oraz przyjmujący leki immunosupresyjne np. po transplantacji narządów.

Na biopsję fuzyjną mogą się zdecydować również pacjenci, którzy obawiają się biopsji przez odbyt i jej powikłań.