Laparoskopowa Radykalna Prostatektomia 3D

Laparoskopowa radykalna prostatektomia 3D jest jedną z popularniejszych operacyjnych metod leczenia raka prostaty. Na jej korzyść przemawia niewielka inwazyjność zabiegu – krwawienie podczas zabiegu jest minimalne. Podczas operacji usuwany jest gruczoł prostaty z pęcherzykami nasiennymi, częściami nasieniowodów i w przypadku niebezpieczeństwa przerzutów wraz z węzłami chłonnymi.

Laparoskopowa radykalna prostatektomia 3D zalecana jest pacjentom z nowotworem gruczołu krokowego ograniczającym się do stercza lub z zaawansowanym rakiem z przerzutami, jako początkowy etap do leczenia multimodalnego. Zabieg prowadzony jest w znieczuleniu ogólnym z zastosowaniem laparoskopii lub metodą otwartą. Głównym celem terapii LPR jest zapobieganie rozwojowi choroby. Warto wiedzieć o tym, że dzięki tej nowoczesnej terapii Pacjenci nie doznają uszczerbku na jakości życia seksualnego.

 

Warunki skierowania do zabiegu

Przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu zabiegu, konieczny jest bardzo dokładny wywiad. Zasady dalszego działania uzależnione są od wielu czynników, do których należą:

 • ogólny stan zdrowia,
 • wiek pacjenta,
 • stopień zaawansowania nowotworu,
 • zakres złośliwości,
 • obecność innych schorzeń.

Ze względu na różnorodność form leczenia nowotworu prostaty, muszą być wzięte pod uwagę wszystkie możliwe przeciwwskazania do wykonania laparoskopowej radykalnej prostatektomii 3D.

 

Wskazania do zabiegu

O wykonaniu zabiegu decydują:

 • wyniki badań histopatologicznych,
 • poziom PSA – swoistego antygenu sterczowego,
 • badania rezonansem magnetycznym,
 • tomografia komputerowa,
 • scyntygrafia.

 

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu:

 • choroba niedokrwienna serca,
 • POCHP – przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • cukrzyca.

Zachęcam do skontaktowania się ze mną w celu ustalenia szczegółów zabiegu. Podczas konsultacji przeanalizuję historię medyczną Pacjenta i udzielę wyczerpujących informacji.